Yobazlık

Nedir yobazlık? Nedir bağnazlık?
Bir zamanlar Ahmet İnam çok güzel tanımlamıştı:" Yobazlar dünyayı boydan boya ikiye ayırırlar. Bizimkiler ve onlar..."
Bir de...
En büyük yanılgımız okumanın, öğrenmenin yobazlığa engel olduğunu sanmak, yobazların cahiller olduğunu sanmamızdır.
Okur yobazlar, bol bol yazan yobazlar vardır.Ama sürekli kendilerini haklı kılmak için okur, yazar yobazlar.
Bir de...
Bana sorarsanız...
Vazgeçtim gündüzlerinden...
Gece kafayı yastığa koyunca hemen uyumayıp kendilerine "nereden geldik, nereye gidiyoruz?" diye sorsalar...
Biraz kuşkulanıp sorgulasalar bildiklerini, öğrendiklerini, fikirlerini...
Düşünce ve inanç tembelliklerini biraz olsun terk etmeyi göze alsalar...
Belki o zaman yavaş yavaş kalkmaya başlar yobazlığın karanlık örtüsü!
(Haşmet Babaoğlu 6-6-209 Sabah)
***
Eh, asıl cahilin okumuşundan korkacaksın Haşmet Abi...
Bunlara göre tek yön vardır, tek fikir, tek renk, tek ses...
Yobaz dediğin kişi başka sese, başka fikire katlanmaz...
Kim yobaz öğrenmek istersen, basacaksın damarına; nasırına basılmış gibi viyaklıyorsa bilki tamyerine bastın. Aha o çıyaklayan adam yobaz...
Bunlar tek damardan beslenirler, tek boyadan sürerler fazla allı güllü, renkli olursa hoşlanmazlar...
Ondandır bizim memelekete onca yıldan sonra geldi renkli ekran, çoklu kanal...
Nasırlarına bastığı içindir Rahmetli Özal'a yobaz demeleri; ne işimiz vardı ki bizim; renkli ekranla, birden çok kanalla...
Bu yüzden senelerdir katlanamadırlar, demokrasiye, çok partili hayata...
İkide bir kapatmıyorlar mı, partileri, demokrasiyi...
Bir zamanlar Ezanın bile Arapça okunmasına, bir başka dile tahammül edememişlerdi.
Tek ses olacaktı herşey..
Tek dil...
Türkçeleştirdiler ezanı...
Orijinal dilinde ezan ancak, çok partili döneme geçince mümkün olabildi...
Hala o yarası kanayanlar var bu memlekette...
***
Onlara göre kapatacağız sınırları...
Ne turist girecek içeri..
Ne de bir vatan evladı uzatacak kafasını sınırdan dışarı...
Kendi yağımızla kavrulacakmışık...
Biz bize yetermişik...
Eh o zaman sen önden buyur usta...
Biz seni tutmayalım..
Micro düzeyde, bize bi göster.
Sen önce kendi kendine yetebildiğini bi ispatla bize...
Sen kendini kurtar...
Bize gölge etme yeter...
***
Bizim kurtuluşumuz, sizden kurtulduğumuz gündür...
Darbe yapmayın başka ihsan istemez...

0 yorum: