Altın Kesim Oranı


Altın Kesim Oranı
Bu oran doğanın her yönünde, bir düzen ve ahenk kanunudur. Altın sayı, tabiatın dış yapısının anahtarıdır. Bu sayıya, herşeyden önce logaritma spiralinde rastlanır. Ayçiçeği, altın bölümün iki tarzda kullanılışını gösterir...
Ayçiçeğinin tohum tablası, logaritmik spirallerden ibaret kesişen kıvrım (petek) dizilerinden meydana gelir. Veya ayçiçeği başı meyve oyuklarında bulunan birbirini kesen eğriler serisini meydana getirir ki, bunlar logaritmik helezonlara benzerler.
Küçük bir ayçiçeği başı, 34 kıvrımı (petek) kesen 21 kıvrımdan, bir başkası 55 kıvrımı kesen 34 kıvrımdan ibarettir. Bu kıvrım sayılan yine 1, 2,3,5,8, 13, 21, 34,…gibi sayı dizilerinden meydana gelmektedir.
Tabiatın her zerresinde Yaradan’ı ve O’nun kanunlarını bir nizam ve ahenk kanunu olarakgörmek mümkündür...
(resim ve tespit için tşk. Alev Hoca)
***
Çokluk daima Bire işaret eder...
Çokluktaki ahenk, nizam, düzen, intizam, Bir elden çıktığını gösterir...
Aynen binlerce askerden oluşan bir ordunun, bir komutanın emriyle uygun adım yürümesi, emriyle durması gibi...
Komutanlar fazla olursa, emirlerde isteklerde fazla olur ve kargaşa çıkar...